DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Đóng góp > Biên dịch DoudouLinux > Biên dịch trang web sang một ngôn ngữ khác

Biên dịch trang web sang một ngôn ngữ khác

9 Tháng Mười Hai — cập nhật cuối cùng 10 Tháng Mười Hai

Tất cả ấn bản của bài này: [Deutsch] [English] [français] [italiano] [русский] [Tiếng Việt]

Website hiện đang trong quá trình biên dịch. Một số liên kết trong trang này có thể dẫn đến nội dung tiếng Anh.


Giao diện trang web DoudouLinux.org đã có sẵn một số ngôn ngữ. Tuy nhiên, các bản dịch có thể chưa được chính xác hoặc chưa có ngôn ngữ của bạn. Nếu có nhã ý, bạn có thể giúp chúng tôi trong cả hai trường hợp nói trên. Nếu muốn cải thiện các bản dịch có sẵn, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi để gửi các văn bản chính xác hơn. Nếu muốn biên dịch trang web sang một ngôn ngữ mới, cần phải trang bị nhiều thứ liên quan để có thể trở thành một người viết hoặc quản lý cho một ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi. Vui lòng xem thêm!

Lưu ý quan trọng: khi biên dịch các trang liên quan đến các ứng dụng, hãy nhớ rằng không phải ngôn ngữ nào cũng có mọi ứng dụng như từ điển, công cụ biên dịch và các công cụ tích hợp. Thông tin về các ứng dụng được điều chỉnh cho phù hợp với ngôn ngữ của phiên bản DoudouLinux đó.

Các giai đoạn biên dịch

Để biên dịch một trang web sang một ngôn ngữ mới, điều đầu tiên cần làm là cấu trúc lại các phần trên web. Người quản lý trang web cần phải tạo ra phần chính cho một ngôn ngữ mới. Các phần nhỏ hơn sẽ được tạo bằng cách sao chép những gì được hiển thị trong phần sơ đồ trang web để tạo những phần mới. Sau đó nội dung của mỗi phần sẽ được biên dịch. Nên đọc trang Cấu trúc của nội dungTạo bài viết. Dĩ nhiên, bạn phải được quản trị viên cung cấp một tài khoản: hãy liên hệ với chúng tôi!

Biên dịch trang

Trong giao diện của trình biên tập web, hệ thống quản lý ngôn ngữ được đính kèm một danh sách các bản dịch có sẵn cho từng bài viết. Thường thì bạn cần phải tạo một bản dịch mới cho mỗi bài viết có sẵn trên ngôn ngữ gốc [1] (hay một ngôn ngữ nào khác bạn biết). Để làm việc này, cần phải tìm danh sách bài viết bằng ngôn ngữ gốc đó và từng bài viết, trong hộp “Ngôn ngữ và bản dịch cho các bài viết”, bấm chuột vào liên kết “Tạo bản dịch mới cho bài viết này”. Bạn sẽ được một bài viết mới với những gì cần biên dịch.

Lưu ý quan trọng: nếu không tuân theo quá trình được mô tả trên đây để tạo ra bản dịch cho một trang, kết quả sẽ là trang đó không được liên kết đến bản dịch. Lỗi này có thể khắc phục bằng cách chép số thứ tự của bài viết gốc trong khối “Tạo bản dịch mới cho bài viết này”, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm theo các bước trên.

Cũng xin lưu ý rằng, vì nội dung trang web sẽ được thay đổi thường xuyên nên bản dịch của bạn cũng cần được cập nhật. Thông tin về các thay đổi sẽ được đăng tải trên diễn đàn trao đổi qua thư điện tử “docs” của chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi cần một người quản lý trang web cho mỗi ngôn ngữ hiện có. Nếu hứng thú với công việc này, bạn cần phải theo dõi các nội dung được thay đổi trên trang web để đưa ra những thay đổi cần thiết.

Biên dịch các văn bản được lặp lại

Có những chuỗi, những đoạn được hiển thị ở hầu hết các trang hay các phần của web. Ví dụ, chữ “Tải về” được hiển thị ở mỗi đầu trang. Kiểu văn bản này phải được biên dịch khi chuyển sang một ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, đây không phải là phần mà bạn phải trực tiếp viết ra. Vậy nên bạn không thể dịch trực tiếp trong phần chỉnh sửa trang. Thay vào đó, bạn phải dịch các tập tin *.PO với tên “website-download” và “website-squelette” trên trang TransiFex chính thức của chúng tôi. Vui lòng xem phần Biên dịch các ứng dụng để có thêm thông tin về các tập tin *.PO

Phần "website-download" chứa các văn bản dùng trong danh sách các tập tin có thể tải về, còn “website-squelette” có các văn bản liên quan đến khung sườn của các trang. Các tập tin PO này được người quản lý máy chủ dùng để cập nhật các kịch bản biên dịch ngôn ngữ trong PHP. Điều này có nghĩa là cập nhật các tập tin PO sẽ không làm thay đổi nội dung các trang ngay lập tức. Bạn phải đợi người quản lý cho phép cập nhật.

Lưu ý cuối cùng: Trình biên tập của chúng tôi là Spip cũng có các thông báo xuất hiện trong quá trình sử dụng. Nếu chúng không được biên dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy yêu cầu chúng tôi kịch bản Php Spip để dịch.

Chú thích

[1] Tuỳ theo bài viết mà ngôn ngữ gốc có thể là tiếng Anh hay tiếng Pháp.


identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0