DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Đóng góp > Phát triển > Mã nguồn của DoudouLinux

Mã nguồn của DoudouLinux

22 Tháng Mười Hai

Tất cả ấn bản của bài này: [Deutsch] [English] [français] [русский] [Tiếng Việt]

DoudouLinux là một đĩa CD tự chạy được phát triển với một công cụ chuẩn Linux Debian có tên gọi Live Helper. Có thể dùng công cụ này để tạo các CD tự chạy được tuỳ biến trên nền Linux Debian. Nguyên tắc của nó thì tương đối đơn giản:

 1. Live helper tạo ra một bột các tập tin văn bản cấu hình mặc định
 2. nhà phát triển thay đổi các tập tin này theo nhu cầu của họ, thêm các tập tin bị thiếu
 3. Live helper tạo ra các đĩa CD tự chạy (hoặc USB tự chạy)

Vậy nên, để tự mình tạo ra đĩa CD DoudouLinux tự chạy, bạn chỉ cần hệ thống Linux Debian [1] (Ví dụ: Ubuntu [2]) và bộ các tập tin cấu hình của DoudouLinux. Thật ra, khi chúng tôi nói đến mã nguồn của DoudouLinux, chúng tôi đã đề cập một phần về bộ các tập tin này, nhưng không phải chỉ nói về nó, vì dự án DoudouLinux cũng bao gồm:

 1. hình vẽ cho CD tự chạy
 2. hỗ trợ phát triển
 3. vá lỗi” cho các ứng dụng [3]
 4. các công cụ được phát triển theo nhu cầu
 5. các công cụ để tạo ra gói lưu trữ DoudouLinux cho Linux Debian

Tất cả những nội dung trên đều có sẵn trên kho mã nguồn của Gna!. Giấy phép của nó là GPL v3, nghĩa là bạn có thể tự do sử dụng nó với điều kiện là dùng cùng giấy phép nói trên khi muốn phân phối lại. Mã nguồn có thể được xem trực tuyến nhưng nếu bạn thật sự muốn dùng nó, chắc rằng bạn sẽ cần tải nó về bằng một máy SVN. Điều này đã được giải thích trên trang DoudouLinux - Các kho lưu trữ Subversion.

Tổ chức của mã nguồn

Các thư mục ở phần gốc của dự án gồm:

 • artwork/: các hình ảnh và các tài liệu truyền thông cho CD tự chạy (quảng cáo, tờ rơi)
 • docs/: tài liệu người dùng, bản rút gọn (hướng dẫn nhanh) và các phiên bản chi tiết, phức tạp hơn, cả hai đều được tạo từ các trang của web này
 • dummy/: phân nhánh được dùng để đào tạo những người đang khám phá SVN, không có gì để lấy về ở đây!
 • lang/: tất cả các tập tin của dự án cho việc biên dịch, những người biên dịch chỉ nên làm việc trong phân nhánh này
 • live/: mã nguồn cho việc tạo CD tự chạy và tạo USB
 • packages/: các gói không chính thức viết trên nền Debian được dùng trên CD tự chạy (các gói được thực hiện theo nhu cầu hoặc dựa trên các gói được vá lỗi)
 • server/: vài tập tin từ máy chủ của trang web chúng tôi – nhưng không có tài khoản hay mật khẩu :p
 • website/: không sử dụng, đã được dự định để trở thành trang web dự án trên Gna!

Bạn sẽ tìm thấy các lỗi, thẻ gắn, phân nhánh cho phiên bản CD tự chạy theo thứ tự: đang được phát triển, đang ở một cột mốc nào đó và đã chính thức được tung ra. Các thư mục artwork, langpackages yêu cầu thêm các chi tiết:

 
├── artwork 
│  ├── branches 
│  ├── tags 
│  └── trunk 
│    ├── common= images and draws used in documents 
│    ├── live= LiveCD graphics 
│    ├── propaganda= communication supports 
│    ├── rendered= SVG → PNG conversion results (empty on SVN) 
│    └── website= graphical theme of the www.doudoulinux.org web site 
│ 
├── lang 
│  ├── branches 
│  ├── remote-transifex = a versionned copy of our Transifex repository 
│  ├── tags 
│  └── trunk 
│    ├── apps= DoudouLinux applications 
│    ├── docs= DoudouLinux website and PDF documentation 
│    └── env= DoudouLinux environment 
├── packages 
│  ├── branches 
│  ├── tags 
│  └── trunk 
│    ├── apps= DoudouLinux dedicated tools 
│    ├── artwork= DoudouLinux graphical themes packages 
│    ├── debian= Debian package repository (almost empty on SVN) 
│    ├── misc= miscellaneous packages 
│    ├── patched= official but patched Debian packages 
│    └── sessions= packages creating children sessions 

Đóng góp cho mã nguồn

Cách đơn giản nhất để bắt đầu đóng góp là lấy mã nguồn về và chỉnh sửa mọi thứ mà bạn thấy cần làm để phục vụ cho mục đích của mình. Sau đó, gửi bản chỉnh sửa đó cho chúng tôi để đánh giá mức độ liên quan của nó và cân nhắc để tích hợp vào mã nguồn chính thức. Tiếp đó, nếu muốn thường xuyên tham gia nhóm phát triển DoudouLinux, bạn có thể tạo tài khoản trên Gna! và điền vào mẫu để tham gia dự án DoudouLinux.

Chú thích

[1] Một hệ thống được cài đặt thực sự hoặc một máy vi tính ảo nếu bạn có đủ trang thiết bị tương thích

[2] Nhưng chúng tôi chưa thực hiện một thử nghiệm nào trên Linux không theo chuẩn Debian, chúng tôi đợi bạn làm thử điều này ;-) !

[3] Sửa lỗi


identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0