DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Giới thiệu

Giới thiệu

Bài được thêm sau chót : 25 Tháng Mười Một.

DoudouLinux là hệ thống dành cho trẻ nhỏ. Mục tiêu của nó là làm cho việc sử dụng máy vi tính càng dễ, càng vui càng tốt; cũng như giúp tất cả các trẻ em trên thế giới có thể tiếp cận với việc sử dụng máy tính, nhằm thoả mãn nhu cầu của trẻ mà không có sự phân biệt đối xử. Ở phần này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hoạt động của Doudoulinux, nó được thiết kế như thế nào, ai đã làm ra nó, nó đã được phát triển ra sao, và còn nhiều nữa.

Cũng đọc

  • Thông tin thêm

    Nếu hứng thú với dự án DoudouLinux, có thể bạn muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của nó, hướng phát triển của nó trong tương (...) Đọc nhiều hơn…


identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0