DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Giới thiệu > Thông tin thêm

Thông tin thêm

Bài được thêm sau chót : 21 Tháng Mười Một.

Nếu hứng thú với dự án DoudouLinux, có thể bạn muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của nó, hướng phát triển của nó trong tương lai, giá trị thực tiễn của việc sử dụng nó, quan điểm của nó, hay thậm chí là các lựa chọn về kỹ thuật để tạo ra nó. Hãy ghé thăm trang này!

identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0