DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Đóng góp > Phát triển

Phát triển

Bài được thêm sau chót : 22 Tháng Mười Hai.

Phần này dành cho việc phát triển hệ thống DoudouLinux. Các nghệ sĩ cũng như các cây bút hỗ trợ truyền thông cho dự án cũng được nhắc đến do các tài liệu liên quan (các văn bản, tranh vẽ, v.v...) cũng được lưu ở kho mã nguồn của dự án. Địa chỉ để truy cập vào kho mã nguồn của DoudouLinux là:

http://svn.gna.org/viewcvs/doudoulinux/

Truy cập vào liên kết trên để xem hoặc lấy các tập tin mã nguồn và các tập tin khác của DoudouLinux. Nếu muốn tìm hiểu sâu vào những gì bên trong DoudouLinux, có nhiều trang trong phần này của phiên bản tiếng Anh trên trang web sẽ giúp bạn hiểu được mọi thứ. Hãy cho chúng tôi biết nếu những trang đó không giúp ích cho bạn!

identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0