DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Đóng góp

Đóng góp

Bài được thêm sau chót : 22 Tháng Mười Hai.

Website hiện đang trong quá trình biên dịch. Một số liên kết trong trang này có thể dẫn đến nội dung tiếng Anh.

DoudouLinux là một dự án mang tính cộng đồng, dựa trên nền tảng của nhiều dự án cộng đồng khác. Đây là nguyên tắc của các phần mềm tự do [1]. Vậy nên, những ai cảm thấy yêu thích đều có thể góp một phần công sức cho dự án:

 • viết về dự án và gửi liên kết dẫn đến các trang của chúng tôi
 • quảng cáo hay đưa ra các đề xuất cho DoudouLinux
 • biên dịch các văn bản trên CD, các thông tin hỗ trợ cộng đồng hay trang web
 • thực hiện các tranh ảnh minh họa cho CD, hỗ trợ cộng đồng hay các trang web
 • thử nghiệm các CD mới
 • sửa lỗi
 • điều chỉnh phần mềm cho thích hợp
 • phát triển các công cụ mới

Mời bạn đọc trang Tương lai của DoudouLinux? để xem phương hướng của chúng tôi cho dự án. Không cần phải tham gia thường xuyên, mà đơn giản bạn chỉ việc gửi cho chúng tôi một đoạn văn bản, một tập tin hay một đề xuất cho điều bạn có thể thực hiện. Chỉ cần gửi thư điện tử cho nhóm phát triển DoudouLinux tại địa chỉ contribute@doudoulinux.org. Chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận các ý tưởng hay tính năng mới!

Chú thích

[1] "tự do" đúng nghĩa của nó chứ không phải miễn phí - dù rằng nó đang được cung cấp miễn phí!

Cũng đọc

 • Biên dịch DoudouLinux

  Có thể bạn đã đoán biết, nhóm chúng tôi không đủ lớn để biên dịch DoudouLinux sang tất cả các ngôn ngữ. Vậy nên bạn có thể giúp (...) Đọc nhiều hơn…

 • Phát triển

  Phần này dành cho việc phát triển hệ thống DoudouLinux. Các nghệ sĩ cũng như các cây bút hỗ trợ truyền thông cho dự án cũng (...) Đọc nhiều hơn…


identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0