DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Đóng góp > Biên dịch DoudouLinux

Biên dịch DoudouLinux

Bài được thêm sau chót : 16 Tháng Mười Hai.

Có thể bạn đã đoán biết, nhóm chúng tôi không đủ lớn để biên dịch DoudouLinux sang tất cả các ngôn ngữ. Vậy nên bạn có thể giúp chúng tôi biên dịch nó, thậm chí là biên dịch cho các ngôn ngữ đang được chúng tôi hỗ trợ. Và nếu trên trang tải về bị thiếu ngôn ngữ của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạo và đăng lên máy chủ. Nói một cách ngắn gọn: hãy chung tay giúp chúng tôi tạo ra một hệ thống dành cho trẻ em tốt nhất, hơn cả các máy chơi điện tử!

Lưu ý: cuối trang này, bạn sẽ tìm thấy một liên kết dẫn đến trang nói về tình hình biên dịch các ứng dụng. Trang này chưa có thông tin về tình hình biên dịch các trang web.

identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0