DoudouLinux DoudouLinux

คอมพิวเตอร์ที่พวกเขาชอบมากกว่า!

The site's languages [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> ไทย > หนังสืออ้างอิง > การกำหนดค่า

การกำหนดค่า

Latest addition : 22 December.

ดูดูลีนุกซ์ถูกออกแบบเพื่อให้เด็กใช้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งระบบตั้งแต่ครั้งแรก แต่อย่างไรก้อตาม คุณอาจจะต้องปรับปรุงบางส่วนของมัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์แวร์ของคุณหรือบนที่ที่คุณอาศัย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ ความเร็วของเม้าส์ หรือแม้กระทั่งการเลือกเสียงส่งออก การเปลี่ยนภาษาที่แตกต่างหรือการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานการปรับแต่งดูดูลีนุกซ์

ในที่สุดด้านที่หน้าสนใจในการกำหนดค่า ถ้าคุณตั้งใจจะใช้ดูดูลีนุกซ์ติดตามข้อมูล ในกรณีนี้จะช่วยหางานของคุณได้ดีขึ้นหลังจากรีบูตคอมพิวเตอร์ การคงอยู่ถาวรจะทำให้มันเป็นไปได้ โดยใช้ดิสก์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB (คีย์ภายในหรือฮาร์ดไดรฟ์)

ข้อมูลในการใช้เครื่องพิมพ์ในไทย การตั้งค่าเสียงจะอธิบายอยู่ในเคล็ดลับวิธีใช้ กรุณากลับไปเว็บไซต์เวอร์ชั่นอังกฤษเพื่อกำหนดค่าเม้าส์ หน้าจอ และอื่นๆ

identica logo facebook logo google+ logo

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้มาเยี่ยม

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - ข้อความทั้งหมดในไซต์นี้ได้รับการตีพิมพ์โดยได้รับอนุญาต Creative Commons BY-SA

SPIP | template | Site Map| Follow-up of the site's activity RSS 2.0