DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Tài liệu > Câu hỏi và vấn đề thường gặp

Câu hỏi và vấn đề thường gặp

Bài được thêm sau chót : 2 Tháng Mười Hai.

Sử dụng DoudouLinux được cho là khá trực quan. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ bỏ lỡ vài chi tiết hoặc rơi vào một số trường hợp khi DoudouLinux vận hành không tốt.

Bạn sẽ tìm thấy trong phần này các câu hỏi mà có thể bạn đang thắc mắc và các vấn đề đã được xác địnhcho đến giờ.

identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0