DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Tiếng Việt > Tài liệu > Các ứng dụng

Các ứng dụng

Bài được thêm sau chót : 30 Tháng Mười Một.

Doudoulinux cung cấp một số lượng lớn các hoạt động. Một số ứng dụng là đơn lẻ, một số khác được nhóm lại thành gói (=tập hợp các hoạt động/trò chơi). Phần mềm này đã được lựa chọn thiết kế đặc biệt để trẻ em từ 2 tuổi trở lên có thể tiếp cận. Bộ trò chơi bao gồm:

- Giáo dục → dạy trẻ vừa học vừa chơi
- Vui chơi → dễ dàng tiếp cận nhưng không nhất thiết phải quá đơn giản
- Làm việc → vẽ, viết chữ, tính toán, học lập trình, giao tiếp v.v…
- Nghe nhìn → nghe nhạc, xem video, chơi game, hay soạn nhạc, hoặc vẽ phim hoạt hình.

identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0