DoudouLinux DoudouLinux

Máy tính được yêu thích

Ngôn ngữ của website [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

Khái quát

30 Tháng Mười Một

Khi bạn bấm chọn Toàn bộ Doudoulinux từ menu chính, bạn có tất cả các ứng dụng có sẵn và được xếp thành 5 nhóm: Học, Làm việc, Vui chơi, Đa phương tiện, Tùy thích. Whole DoudouLinux {PNG}

- HỌC: 14 hoạt động

- LÀM VIỆC: 1 nhóm Phụ kiện + 11 hoạt động

- TRÒ CHƠI: 6 nhóm Phiêu lưu 5 trò chơi; Arcade 14 trò chơi; Đánh cờ 6 trò chơi; Chơi bài 3 trò chơi; Trí tuệ 12 trò chơi; Thể thao 3 trò chơi

- ĐA PHƯƠNG TIỆN: 10 ứng dụng

- TÙY THÍCH: 1 nhóm (Hệ thống) và 8 ứng dụng

Trong TÙY THÍCH bạn có các tùy chọn cho Đầu ra âm thanh, Bàn phím và Chuột. Nếu bạn không nghe được âm thanh hoặc âm lượng quá thấp, bạn có thể sử dụng ứng dụng “Mặc định âm thanh xuất” để sửa chữa.

Trong nhóm Hệ thống của nhà TÙY THÍCH có 10 ứng dụng, bao gồm cả "Ghi LiveUSB" để cài đặt DoudouLinux trên một USB và khởi động từ nó, nếu máy tính của bạn có thể khởi động từ USB. Hệ thống sẽ chạy nhanh hơn và tốt hơn nếu khởi động từ một USB.


identica logo facebook logo google+ logo

Vị trí địa lý truy cập của khách

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Tất cả các văn bản từ trang web này được cấp giấy phép xuất bản Creative Commons BY-SA

SPIP | bản mẫu | Sơ đồ| Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0