DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

Letáky a plakáty

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [русский]

Na této stránce naleznete naše oficíální letáky a plakáty. Pokud zde nejsou i pro váš jazyk, můžete nám poslat podklady k překladu. Letáky a plakáty můžete volně stahovat, tisknout a šířit. Budeme rádi, když nám sdělíte, na kterých oficiálních událostech se tyto materiály objeví.

Plakátů

Náš oficiální anglicko-francouzský plakát ve formátu PDF:

PDF - 28.3 kb
DoudouLinux poster

Plakát s Richardem Stallmanem žádajícím lidi aby se k nám připojili (narážka na strýčka Sama), ve formátu PDF:

PDF - 481.2 kb
Uncle Sam poster

Letáky

Naše oficiální prezentační letáky ve formátu PDF pro oboustranný tisk, v angličtině a francouzštině:

PDF - 455.4 kb
English leaflet
PDF - 480.5 kb
French leaflet

Pokud chcete přeložit text letáku do svého jazyka, níže je text anglické verze.

Text letáku

==============

The computer they prefer! (Počítač, kterému dají přednost!)

DoudouLinux reveals to children the creative, educative, cultural and fun potential that is lying dormant inside every computer. (DoudouLinux odhaluje dětem mnohdy nevyužívaný potenciál počítačů pro tvoření, vzdělávání, kulturní vyžití a zábavu.)

==============

 • Designed to create. (Navrženo pro tvořivost.)
 • Educative and entertaining. (Poučné a zábavné.)
 • Simple to use in the extreme, secured and robust. (Vskutku jednoduché používání, bezpečné a odolné.)
 • Complementary and adapted to scholar activities. (Doplňující a přizpůsobené pro školní aktivity.)
 • To be shared with who you want and as you want(*). (Ke sdílení s kýmkoli chcete, jakým způsobem chcete*.)

It’s fun! (Je to zábava!)

(*) Quite legally (* Pozn.: A to legálně!)

==============

DoudouLinux wants to stimulate the potential of each of our children: (DoudouLinux se snaží podporovat potenciál každého dítěte v:)

 • Drawing, comics. (Kreslení, komixech.)
 • Music (rhythm box, song editor, remix software). (Hudbě (bicí automat, editor skladeb, mixážní pult).)
 • Animation movies (photos step by step). (Animovaných filmech (krokované snímky).)
 • Customizable games, thanks to level editors. (Přizpůsobitelných hrách, díky editorům úrovní.)

Education oriented (Zaměřeno na vzdělávání)

 • Easy computer learning from 2 years old. (Snadno zvládnutelná výuka pomocí počítače od dvou let věku.)
 • Educative suites (letters, numbers, logic, etc.). (Sady vzdělávacích aktivit (písmena, čísla, logika, atd.).)
 • Music learning (piano, flute, rhythm). (Hudební výuka (klavír, flétna, bicí).
 • Discovering computer programming through play. (Objevování programování počítače prostřednictvím hry.)
 • Games stimulating logic and strategy. (Hry podporující logiku a plánování.)

==============

Switch on, play, switch off, that’s all! (Zapněte, používejte, vypněte – nic víc není třeba!)

Easy and robust (Snadno použitelný a spolehlivý)

 • Environment resistant to use by children! (Prostředí odolné proti poškození svými uživateli!)
 • Favors autonomy and self-confidence. (Podporuje samostatnost a sebedůvěru.)
 • Nothing to be configured, updated or cleaned. (Téměř nic není třeba nastavovat, aktualizovat či udržovat.)

A safe and secure environment (Snadno použitelné a bezpečné prostředí)

 • Ads and tracking script blocking. (Blokování reklam a sledování na Internetu.)
 • Integrated web contents filtering. (Vestavěné filtrování obsahu webových stránek.)
 • Chat, only, with known people. (Komunikace pouze s rodičům známými lidmi.)

==============

 • At last a computer as easy as pie. (Počítač, který se velmi snadno používá.)
 • Children are learning while having fun thanks to tons of educative and fun games. (Děti se při učení dobře a hodnotně baví díky vzdělávacím a zábavným hrám.)
 • They can also create drawings, comics, music, animation movies, and more… (Též mohou vytvářet kresby, komixy, hudbu, animované filmy a mnoho dalšího…)
 • Designed to avoid risks, even with Internet. (Navrženo, aby minimalizovalo riziko, i na Internetu.)
 • To be shared, copied without moderation. Why be self limiting? (Určen ke sdílení a kopírování bez omezení. Proč omezovat sám sebe?)
 • Can run on every computer, including that old one in the closet! (Je možné jej provozovat na (téměř) jakémkoli počítači, i tom starém, co leží ve sklepě!)

Try it then come and tell us about it! (Vyzkoušejte jej a podělte se o své dojmy!)

Try DoudouLinux: http://download.doudoulinux.org/ (Vyzkoušejte DoudouLinux: http://download.doudoulinux.org/?lang=cs)

==============

Free software only (Sestává se pouze ze svobodného software)

 • You are free to use, copy, distribute and modify DoudouLinux. (DodouLinux můžete volně používat, kopírovat, šířit a upravovat.)
 • This is 100% legal. We encourage you to do this!!! (Je to zcela legální. Zmíněné vám, jako jeho tvůrci, vysloveně doporučujeme!!!)
 • An international project and community. (Mezinárodní projekt s členy komunity z celého světa.)
 • More than 100 voluntary contributors around the world. (Více než 100 dobrovolníků z celého světa.)
 • Translated into more than 40 languages. (Přeloženo do více než 40 jazyků.)
 • Appreciation shown by positive articles and usage in schools. (Oceněno pochvalnými články a používáno i ve školách.)

Join us! (Připojte se k nám!)

Gather together with praiseworthy goals: (Staňte se součástí těchto oceněníhodných cílů:)

 • Sharing education and culture for all, without discrimination. (Sdílení vědomostí a kultury pro všechny, bez rozdílu.)
 • Make them be the main actor of screens, not a couch potato. (Pomoci dětem k aktivní roli, nikoli jen pasivní konzumaci.)
 • Stimulating passion for creating and undertaking. (Podpořit nadšení pro tvorbu a podnikavost.)
 • Give respectability back to computers(*). (Napravit pokřivený pohled veřejnosti na počítače*.)

(*) no, they are not just typewriters… (* pozn.: Ne, nejsou to pouhé lepší psací stroje…)


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0