DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > Domovská stránka webového prohlížeče Epiphany a záložky

Domovská stránka webového prohlížeče Epiphany a záložky

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [русский]

Účelem tohoto článku je automatizace definic odkazů pro domovskou stránku a záložky v Epiphany, webovém prohlížeči v DoudouLinuxu. Odkazy z tohoto článku jsou automaticky shromážděny (skriptem) a použity pro instalační médium pro daný jazyk. Níže uvedené odkazy upravte tak, aby mířily na stránky (jejich verzi) v překládaném jazyce, pokud takové existují. Můžete též navrhnout nahrazení některých alternativami lépe se hodící pro daný jazyk či přidání dalších.

Pravidla pro výběr odkazů

Nejprve několik slov o výběru vhodných odkazů. Vybrané webové stránky, které chceme ukázat dětem, musí být v souladu s duchem našeho projektu. Z toho důvodu váš žádáme, abyste před změnou či přidáním odkazu ověřili několik bodů:

 • web nesmí být spojen se zájmy jednotlivce či skupiny, jako je např. obchod, politika, náboženství, atd.
 • web nesmí propagovat výrobky a služby, které nejsou v souladu s posláním našeho projektu. A protože reklamní agentury propagují cokoli, je vinou toho obecně nejlépe, když zde reklamy nebudou vůbec [1]. DoudouLinux sice obsahuje nástroje pro blokování reklam, ale ty ne vždy zachytí vše.
 • provozovatel webu nesmí shromažďovat a používat informace o svých návštěvnících bez jejich vědomí, např. prodávat osobním údaje reklamním agenturám a ostatním „partnerům“. Zvláště nedůvěryhodné jsou v tomto ohledu stránky, které vyžadují založení uživatelského účtu, aby byl vůbec k něčemu získán přístup.
 • Jakýkoli obsah na webových stránkách by měl být volně k dispozici (obrázky, texty, atp.). Pokud tomu tak není, znamená to, že si jejich provozovatelé ponechávají moc nad svými návštěvníky a pravděpodobně mají skryté úmysly a motivace. Zvláště pokud je obsah tvořený samotnými návštěvníky, pak provozovatel nemá žádné (morální) právo si jej přivlastňovat. Žel se tomu tak mnohde děje, jako např. na různých „společenských“ (nesprávně zvaných též „sociálních“) webech.
 • Pokud web nabízí materiály ke stažení, nesmí přitom být porušována autorská práva. Licence stahovaného by pak měla dětem umožňovat jej používat dle libosti, alespoň pro vlastní potřebu. Typicky by mělo jít o svobodné licence či alespoň licence typu varianty Creative Commons pro nekomerční použití.
 • Pochopitelně by obsah stránek měl být vhodný pro děti a odpovídat i svou náročností. Ovšem není nutné příliš slevovat v náročnosti psaného textu, protože DoudouLinux je určen i starším dětem (až 12 let).

Odkazy na domovské stránce

Odkazy, uvedené v této sekci, budou zobrazeny jako tlačítka na domovské stránce webového prohlížeče (viz ukázka). Název odkazu je zobrazen na tlačítku, URL adresa je (pochopitelně) též URL odkazu tlačítka a text za čárkou je použit jako krátký nápovědný text, zobrazený pod tlačítkem. Toto jsou odkazy pro českou domovskou stránku Epiphany:

V současnosti jsou odkazy na stránce uspořádány esteticky do oválu, namísto obvyklého nudného sloupce. První z odkazů je nejdůležitější a proto je zobrazen v nejvyšším bodě elipsy. Ostatní jsou pravidelně rozmístěny po jejím obvodu po směru hodinových ručiček. Z toho vyplývá, že méně důležité odkazy nejsou na konci, nýbrž uprostřed seznamu (vycházejí tak na nejnižší pozici na elipse). Poslední bod seznamu tak vychází na stejnou úroveň, jako ten druhý, atd. (viz ukázková stránka).

Počet odkazů může být libovolný, algoritmus pro jejich rozmístění si poradí z jakýmkoli počtem. Ale v rozumných mezích – příliš malý počet by vytvořil trojúhelník, nebo, ehm, kosočtverec. Tlačítka příliš mnoha odkazů by se pak zase začala překrývat. Proto je třeba zvolit vhodný počet odkazů v poměru k délkám popisků tlačítek v daném jazyce. 6 až 9 je obvykle optimální. Pokud máte více odkazů, raději je umístěte do záložek.

Záložky

Odkazy, uvedené v této sekci, budou použity pro vytvoření záložek v Epiphany. Jsou uspořádány do kategorií, proto je u každého odkazu taková uvedena. Text odkazu je použit jako nadpis záložky. Před vytvořením další kategorie se podívejte, jaké jsou v Epiphany jako výchozí (ať nevznikají duplicity). Připomeňme, že všechny odkazy z domovské stránky z předchozí sekce současně patří i do záložek. Jinak řečeno, je třeba je zde uvést znovu!

Záložky se v Epiphany nacházejí pod stejnojmennou nabídkou. Obsah této nabídky je též možné zcela či částečně integrovat do hlavního rozhraní prohlížeče, prostřednictvím přizpůsobení lišt s nástroji. Ale v DoudouLinuxu jsou tyto záložky přímo součástí domovské stránky a zobrazeny na jejím začátku. Zde lépe vypadají a jsou snáze přístupné. Ale protože je tato nabídka vodorovná, pokuste se vyhnout příliš dlouhým názvům kategorií! Zde je seznam českých záložek pro Epiphany:

Pokud chcete do seznamu přidat vyhledávací službu, je třeba do URL zadat jako hledaný řetězec %s. Jak je to myšleno viz poslední tři položky seznamu. Odkazy na vyhledávače totiž nejsou zobrazeny v záložkách domovské stránky či oválu na ní, nýbrž v seznamu vyhledávacích služeb na začátku stránky. Ale i tak zůstávají viditelné v rozhraní webového prohlížeče, jeho nabídce záložek, a je možné je spravovat stejně, jako kteroukoli jinou záložku.

Poznámky pro vývojáře webových stránek

V této sekci jsou uvedeny podrobnější informace pro vývojáře našich webových stránek, kteří navrhli a přizpůsobili odkazy na domovské stránce Epiphany. Řešené problémy jsou:

 • Vypořádat se s různým počtem odkazů, aniž by v jejich rozmístění vznikaly díry, když je odkazů méně než je očekáváno.
 • Umožnit přizpůsobení všech odkazů na domovské stránce pro jakýkoli jazyk.
 • Učinit přizpůsobení odkazů nezávislé na pořadí odkazů na stránce. Např. vždy zobrazit logo na správném místě, ať se odkaz v rámci seznamu posune kamkoli.

V současnosti zkoušené řešení se sestává z:

 • Rozmísťování odkazů na domovské stránce pomocí JavaScriptu (nutné, protože odkazy nejsou rozmístěny ve sloupcích, ale v elipse!). Použitý algoritmus není vázán na konkrétní počet zobrazovaných odkazů.
 • Opatření každého z odkazů identifikátorem, vlastností id HTML značek. Tím nedojde při přesunu odkazu v seznamu ke změně jeho stylu, zatímco stále může mít svůj vlastní
 • Vytvoření identifikátoru s použitím domény URL odkazu, takže ty odkazy, které směřují na různou jazykovou verzi téže stránky, budou mít stejnou podobu napříč všemi jazyky. Například pro URL http://en.wikinews.org/, je identifikátor odkazu složen z předpony link_ a názvu domény wikinews: #link_wikinews.
 • Přidání vlastnosti lang pro značku body, do jazykových algoritmů systému pro správu obsahu Spip. To pro případ, že je stále třeba drobných jazykových přizpůsobení daných odkazů.

Poznámky

[1] Není totiž zaručeno, že když jsou jeden den zobrazovány reklamy na plyšová zvířátka, že druhý den na stejné místě nebudou reklamy na…


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0